Yozeal nove energetske tehnologije co, Ltd
Dom > Izložba > Sadržaj
Klasifikacija solarnog pretvarača
- Sep 12, 2017 -


Klasifikacija solarnog pretvarača


Solarni pretvarači mogu se klasifikovati u tri široka tipa:


1. Samostalni invertori , koji se koriste u izolovanim sistemima gde invertor izvlači DC energiju od baterija napunjenih od fotonaponskih nizova. Mnogi samostalni pretvarači takođe sadrže integrisane punjače za punjenje baterija sa izvora naizmeničnog napajanja, kada je dostupan. Uobičajeno, ovi se ne povezuju na bilo koji način sa korisničkom mrežom, a kao takvi nisu potrebni zaštita od ostisivanja .


2. Mrežni invertori koji se uklapaju u fazu pomoću sinusnog talasa . Mrežni pretvarači su dizajnirani da se automatski isključe nakon gubitka snabdevanja električnom energijom iz sigurnosnih razloga. Oni ne obezbeđuju rezervnu snagu tokom nestanka programa.


4. Invertori za rezervnu bateriju ( potrebni razjašnjenja ) su specijalni pretvarači koji su dizajnirani da izvlače energiju iz baterije, upravljaju punjenjem baterije preko unutrašnjeg punjača i izvoze višak energije u komunalnu mrežu. Ovi pretvarači su u mogućnosti da snabdijevaju AC energijom na izabrana opterećenja tokom nestanka opskrbe, a od njih se zahteva zaštita od ostisivanja.


blob.png